Polityka anulowania

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi przepisami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej:

A. Polityka odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi 30 dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Paul Lahrmann, Große Rainstr. 9, 22765 Hamburg, Niemcy, tel.: 01633924706, e-mail: support@deine-angelwelt.de) w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo lub e-mail wysłany pocztą) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy te same środki płatnicze, których użyli Państwo do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli wyślą Państwo towar przed upływem okresu czternastu dni.

Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Za utratę wartości towaru musisz zapłacić tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.

Informacje ogólne

1) Proszę unikać uszkodzenia lub zanieczyszczenia towaru. Proszę zwrócić nam towar w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i ze wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby proszę użyć ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie posiadają Państwo już oryginalnego opakowania, prosimy o zastosowanie odpowiedniego opakowania, które zapewni odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.
2) Prosimy nie zwracać nam towaru w ramach usługi freight collect.
3) Proszę pamiętać, że wyżej wymienione punkty 1-2 nie są warunkiem skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

B. Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza.

Na adres

Paul Lahrmann
Große Rainstr. 9
22765 Hamburg
Niemcy
E-mail: support@deine-angelwelt.de

Ja/my (*) niniejszym odwołuję/odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę o zakup następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione w dniu (*) ____________ / otrzymane w dniu (*) __________________

________________________________________________________
Nazwa konsumenta (konsumentów)

________________________________________________________
Adres konsumenta(ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

_________________________
Data

(*) Skreślić, jeśli nie ma zastosowania